Бъдете спонсор в уникален за България формат
БРОНЗОВ

Спонсорски пакет

Неограничен брой

8000лв.

  Подготовка на състезанието

 • Фирмено лого (1 брой) на първата страница на официалния сайт на TRACE в секция “Спонсори”;
 • Обявяване като “Бронзов спонсор” по време на кореспонденция с потенциалните участници в състезанието;
 • Реклама чрез линк и пост в нашите социални канали в мрежите Facebook и LinkedIn, с поддръжка в продължение на период от 1 седмица;
 • Провеждане на рекламни и-мейл кампании до над 50 000 фокусирани персонални и фирмени и-мейли;
 • Фирмено лого на рекламен флайер и споменаване като “Бронзов спонсор” по време на BTL рекламни кампании преди състезанията;
 • Обявяване като “Бронзов спонсор” в прессъобщенията до медиите;
 • Споменаване като “Бронзов спонсор” по време на безплатен тиймбилдинг за подбрана група ключови представители от водещи фирми в България;
 • Рекламен банер на интернет страницата на TRACE за период от една седмица преди състезанието;
 • 5% отстъпка за изработката на рекламни и промоционални материали, свързани с участието на спонсора в TRACE, при поръчка през рекламна агенция AMAZE-INK.
 • По време на състезанието

 • Осигуряване на VIP пакет за 1 отбор за участие в състезанието.
 • Обявяване като “Бронзов спонсор” в заключителните думи на водещия непосредствено след края на състезанието на всеки отбор;
 • Печат на лого/колаж в размер до 50 кв. см. на гърба на тениските за участниците в състезанието;
 • Включване на продукти на спонсора (ако е приложимо) в пакетите с материали, необходими на всеки отбор, за да премине състезанието;
 • Фирмено лого на ключово място във всички печатни и дигитални материали за състезанието;
 • Печатна реклама до 1 страница едностранно формат А5, включена в рекламен пакет до всеки участник;
 • Обявяване като “Бронзов спонсор” в съобщенията до записалите се участници в състезанията на TRACE;
 • Разпространяване на фирмени брошури/сувенири в края на състезанието;
 • Церемония по награждаване и отбелязване на 5 години TRACE

 • Вход свободен за поканените (за други лица – с куверт);
 • Осигуряване на една VIP маса с 4 места на поканени фирмени представители в залата за провеждане на церемонията.
 • Фирмено лого (1 брой) върху “Стената на славата”, разположена в основното фоайе и обособена като фото кът за гостите;
 • Фирмено лого (1 брой) върху основния банер, разположен на сцената в залата;
 • Обявяване като “Бронзов спонсор” по време на церемонията по награждаването;
 • Излъчване на фирмено лого на видеостената в залата за провеждане на церемонията;
 • Обявяване като “Бронзов спонсор” в прессъобщенията до медиите;
 • Фирмено лого на ключово място във всички печатни и дигитални материали за церемонията по награждаване - Уебсайт, официалните покани, програма, юбилейна брошура и др.;

СРЕБЪРЕН

Спонсорски пакет

До 3 броя

15000лв.

   Подготовка на състезанието

  • Фирмено лого (До 2 броя) върху първата страница на официалния сайт на TRACE в секция “Спонсори”;
  • Обявяване като “Сребърен спонсор" по време на кореспонденцията с потенциалните участници в състезанието;
  • Реклама чрез линк и пост в нашите социални канали - Facebook и LinkedIn, с поддръжка в продължение на период от 2 седмици;
  • Провеждане на рекламни и-мейл кампании до над 50 000 персонализирани и фирмени и-мейли;
  • Фирмено лого в рекламен флайер и споменаване като “Сребърен спонсор” по време на BTL рекламни кампании преди състезанията;
  • Обявяване като “Сребърен спонсор” в прессъобщенията до медиите;
  • Споменаване като “Сребърен спонсор” по време на безплатен тиймбилдинг за подбрана група ключови представители от водещи фирми в България;
  • Фирмен банер на интернет страницата на TRACE за период от две седмици преди състезанието;
  • 10% отстъпка за изработката на рекламни и промоционални материали, свързани с участието на спонсора в TRACE, при поръчка през рекламна агенция AMAZE-INK.
  • По време на състезанието

  • Осигуряване на VIP пакети за 2 отбора за участие в състезанието;
  • Обявяване като “Сребърен спонсор” в заключителните думи на водещия непосредствено след края на състезанието за всеки отбор;
  • Възможност за поставяне на собствен рекламен транспарант на регистрацията на състезанието;
  • Печат на лого/колаж в размер до 100 кв. см. на гърба и на ръкавите на тениските за участниците на състезанието;
  • Рекламни пана в размер до А4 разположени на видно място на ½ от пунктовете на състезанието (избрани от спонсора);
  • Включване на продукти на спонсора (ако е приложимо) в пакетите с материали, необходими на всеки отбор, за да премине състезанието;
  • Фирмено лого на ключово място във всички печатни и дигитални материали за състезанието;
  • Печатна реклама до 1 страница двустранно във формат А5, включена в рекламен пакет до всеки участник;
  • Обявяване като “Сребърен спонсор” в съобщенията до записалите се участници в състезанията на TRACE;
  • Разпространяване на фирмени брошури/сувенири в края на състезанието.
  • Церемония по награждаване и отбелязване на 5 години TRACE

  • Вход свободен за поканените (за други лица – с куверт);
  • Осигуряване на една VIP маса с 4 места на поканени фирмени представители в залата за провеждане на церемонията.
  • Фирмено лого (До 2 броя) върху “Стената на славата”, разположена в основното фоайе и обособена като фото кът за гостите;
  • Фирмено лого (До 2 броя) върху основния банер, разположен на сцената в залата;
  • Обявяване като “Сребърен спонсор” по време на церемонията по награждаването;
  • Излъчване на видеореклама на видеостената във фоайето (с видеоматериал, изготвен от Спонсора);
  • Обявяване като “Сребърен спонсор” в прессъобщенията до медиите;
  • Фирмено лого на ключово място във всички печатни и дигитални материали за церемонията по награждаване - Уебсайт, официалните покани, програма, юбилейна брошура и др.;
  • Възможност за разпространение на рекламни брошури към програмата;

ЗЛАТЕН

спонсорски пакет

Един пакет - екслузивен

25000лв.

 • Само 1 златен спонсор
 • Подготовка на състезанието

 • Фирмено лого (До 3 броя) върху първата страница на официалния сайт на TRACE в секция “Спонсори”, обозначени като "Златен спонсор";
 • Обявяване като „Златен спонсор” по време на кореспонденция с потенциалните участници в състезанието;
 • Реклама чрез линк и пост в нашите социални канали в мрежите Facebook и LinkedIn, с поддръжка в продължение на период от един месец;
 • Провеждане на рекламни и-мейл кампании до над 50 000 персонализирани и фирмени и-мейли;
 • Фирмено лого в рекламни флаери и споменаване като „Златен спонсор” по време на BTL рекламни кампании преди състезанията;
 • Обявяване като „Златен спонсор” в прессъобщенията до медиите;
 • Споменаването им като „Златен спонсор” по време на безплатен тиймбилдинг за подбрана група ключови представители от водещи фирми в България;
 • Фирмен банер на интернет страницата на TRACE за период от четири седмици преди състезанието;
 • 20% отстъпка за изработката на рекламни и промоционални материали, свързани с участието на спонсора в TRACE, при поръчка през рекламна агенция AMAZE-INK.
 • По време на състезанието

 • Осигуряване на VIP пакети за 4 отбора за участие в състезанието;
 • Обявяване като „Златен спонсор” по време на откриването на състезанието в началните думи на водещия непосредствено преди старта на състезанието;
 • Обявяване като „Златен спонсор” в заключителните думи на водещия непосредствено след края на състезанието на всеки отбор;
 • Възможност за поставяне на собствен рекламен транспарант на регистрацията на състезанието;
 • Печат на логото/колаж в размер до 200 кв. см. на гърба и на ръкавите на тениските за участниците на състезанието;
 • Включени рекламни пана в размер до А3, разположени на видно място на всички пунктове на състезанието;
 • Включване на продукти на спонсора (ако е приложимо) в пакетите с материали, необходими на всеки отбор, за да премине състезанието;
 • Фирмено лого на ключово място във всички печатни и дигитални материали за състезанието;
 • Реклама до 2 страници двустранен печат във формат А5 с рекламен текст от спонсора, включени в рекламен пакет на всеки отбор;
 • Обявяване като „Златен спонсор” в съобщенията до записалите се участници в състезанията на TRACE;
 • Разпространяване на фирмени брошури/сувенири в началото и/или края на състезанието;
 • Церемония по награждаване и отбелязване на 5 години TRACE

 • Вход свободен за поканените (за други лица – куверт);
 • Осигуряване на 2 броя VIP маси с 8 места на поканени фирмени представители в залата за провеждане на церемонията.
 • Фирмено лого (До 3 броя) върху “Стената на славата”, разположена в основното фоайе и обособена като фото кът за гостите;
 • Фирмено лого (До 3 броя) върху основния банер, разположен на сцената в залата;
 • Обявяване като „Златен спонсор” по време на церемонията по награждаването;
 • Възможност за обръщение/кратко представяне до 5 минути по време на церемонията по награждаване от представител на “Златния спонсор”;
 • Излъчване на видеореклама на видеостената във фоайето (с видеоматериал, изготвен от Спонсора);
 • Излъчване на фирмено лого на видеостената в залата за провеждане на церемонията;
 • Обявяване като „Златен спонсор” в прессъобщенията до медиите;
 • Фирмено лого на ключово място във всички печатни и дигитални материали за церемонията по награждаване - Уебсайт, официалните покани, програма, юбилейна брошура и др.;
 • Възможност за разпространение на рекламни брошури към програмата;Научете повече за събитието ТРЕЙС - Национален "Лов на съкровища и легенди"
Имате въпрос? Свържете се с нас.

Контакти:

Адрес:
София, бул. "Христо Ботев" 48, ет. 4